Public Todo

Published by Jerer

  • Muutosagentti -apajakurssin pilotointi Lahden kansanopiston kanssa

  • apajasivuston uudistaminen

  • apaja -koulutuskonseptin kehittäminen (rahoitus / kumppanit)

  • Hankehaut