Slack

Slack is real-time messaging, archiving and search for teams. This integration will post notifications to a Slack channel when you update and complete tasks in a selected list.

Connecting to Slack

Here's a quick guide on how to set up your Slack integration

  1. Meld u aan bij Slack en klik op uw bedrijfsnaam linksboven en vervolgens op Configure Integrations (Integraties configureren) in de vervolgkeuzelijst
  2. Zoek ‘Wunderlist' in de lijst met All Integrations (Alle integraties) en klik rechts op Add (Toevoegen)
  3. Selecteer of maak een Slack-kanaal en klik op Add Wunderlist Integration (Wunderlist-integratie toevoegen)
  4. In de volgende stap verifieert u met Wunderlist en meldt u zich aan bij uw Wunderlist-account
  5. Kies een lijst in Wunderlist en klik op Integratie opslaan

Where do I go for support? Visit Slack Support